Chiura Obata, <i>Untitled</i> (Aritist Sketching), 1927