Chiura Obata, <i>Death's Grave Pass and Tenaya Peak,</i> 1930