The Swahili Coast

Home

Wonders

Gate's Diary

Culture Close-up

Retelling the Story

What is Africa to Me

The Africa Shop


Cultural Close-up: Learn to Speak Swahili


||  THE SWAHILI COAST EPISODE  ||

Although Swahili takes its roots from the African Bantu language, it is heavily influenced by Arabic -- a result of the long-standing trading relationships in the region -- and many contemporary words are adapted from English. To listen to some common Swahili words and phrases, click on the links below.

This site includes RealVideo. Download RealPlayer now.

Greetings    
Hello   Jambo
Good morning   Habari za asubuhi?
Good afternoon   Habari za mchana?
Good evening   Habari za jioni?
Good night   Habari za usiku?
Goodbye   Kwa heri (one), Kwa herini (many)
What is your name?   Jina lako nani? Wewe nani?
My name is Michael Jordan.   Jina langu ni Michael Jordan.
 
Politeness
   
Nice to meet you.   Nafurahi kukuona.
How are you?   Habari gani? Uhali gani?
Good, fine   Njema, Nzuri, Salama
Bad   Mbaya
So so   Hivi, hivi
Thank you   Asante
Thank you very much   Asante Sana
You're welcome   Karibu
Please   Tafadhali
Excuse me   Samahani
So long   Tutaonana
Yes   Ndiyo
No   Hapana
 
Common Phrases
   
I do not understand   Sifahamu
How do you say this in English?   Unasemaje kwa Kiingereza?
Do you speak English?   Una sema Kiingereza
I can speak Swahili!   Ninaweza kusema Kiswahili!
Where do you live?   Unaishi wapi?
I am from the United States.   Ninatoka Marekani.
I am American.   Mimi ni Mmarekani.
Where is Zanzibar?   Zanzibar iko wapi?
How much is the fare?   Nauli ni kiasi gani?
One ticket to Nairobi, please.   Tikiti moja kwenda Nairobi, tafadhali.
Where are you going?   Unakwenda wapi?
Where is the bathroom?   Choo kiko wapi?
Call the police!   Ita polisi!
You are pretty.   Wewe ni mrembo.
Happy Birthday!   Furaha Ya Siku Ya Kuza Liwa!
What time is it?   Ni saa ngapi sasa?
1:45   saa nane kasoro robo.
 
Shopping
   
How much does this cost?   Hii ni bei gani?
What is this?   Hii ni nini?
I'll buy it.   Nitainunua.
I would like to buy some clothes.   Ninataka kununua nguo.
Do you have any bread?   Unayo mkate?
Do you accept credit cards?   Naweza kutumia kadi ya benki?
I'd like a cold beer.   Tafadhali nataka bia baridi.
Cheers!   Afya! Vifijo!
Please bring the bill   Tafadhali, lete checki.

 
Pronouns
           
I   Mimi   Husband   Mume
We   Sisi   Daughter   Binti
You (singular)   Wewe   Son   Mwana
You (plural)   Nyinyi   Mother   Mama
They   Wao   Father   Baba
Wife   Mke   Friend   Rafiki
 
Quantity
           
Open   Imefunguliwa, Wazi   A lot   Nyingi
Closed   Imefungwa   All   Yote
A little   Kidogo        
 
Food and Drink
           
Breakfast   Kifungua kinywa.   Wine   Muinyo
Lunch   Chakula cha mchana   Meat   Nyama
Dinner   Chakula cha usiku   Fruit   Tunda
Bread   Mkate   Fruits   Matunda
Water   Maji   Salad   Saladi
Ice cream   Aiskrimu        
 
Transport
           
Train   Treni   Airport   Kiwanja cha ndege
Bus   Basi   Train station   stesheni ya treni
 
Time and Dates
           
Day   Siku   Monday   Jumatatu
Week   Wiki   Tuesday   Jumanne
Month   Mwezi   Wednesday   Jumatano
Year   Mwaka   Thursday   Alhamisi
Today   Leo   Friday   Ijumaa
Yesterday   Jana   Saturday   Jumamosi
Tomorrow   Kesho   Sunday   Jumapili

||  THE SWAHILI COAST EPISODE  ||


Regional Map
EXPLORE ALL CLOSE-UPSRELATED CLOSE-UPS


About the Swahili Language
=
Learn to Speak Swahili
=
Swahili Poetry